Sản phẩm

 • Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (hũ thủy tinh)

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (hũ thủy tinh)

  Sản phẩm truyền thống với chất lượng không thay đổi về thành phần từ năm 2001 đến nay.
  1,500,000đ
 • Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (chai nhôm 1.000 ml/ Cặp)

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (chai nhôm 1.000 ml/ Cặp)

  Sản phẩm truyền thống với chất lượng không thay đổi về thành phần từ năm 2001 đến nay.
  1,500,000đ
 • Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (chai thủy tinh 500ml - cao cấp)

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (chai thủy tinh 500ml - cao cấp)

  Sản phẩm truyền thống với chất lượng không thay đổi về thành phần từ năm 2001 đến nay.
  1,200,000đ
 • X

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (hũ...

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (hũ thủy tinh)

  ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ:   * Rượu nếp trắng nền:  được tách lọc Aldehyte, Methanol, Các tạp chất ( là những chất độc gây hại cơ thể, nhức đầu hoặc ngộ độc) đảm bảo các chỉ số an toàn theo quy định của Bộ y tế và theo tiêu chuẩn Quốc tế. * Chủng nấm Đông Trùng Hạ Thảo Tươi được nuôi cấy hữu cơ, hàm lượng...

  X

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (chai...

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (chai nhôm 1.000 ml/ Cặp)

  ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ:   * Rượu nếp trắng nền:  được tách lọc Aldehyte, Methanol, Các tạp chất ( là những chất độc gây hại cơ thể, nhức đầu hoặc ngộ độc) đảm bảo các chỉ số an toàn theo quy định của Bộ y tế và theo tiêu chuẩn Quốc tế. * Chủng nấm Đông Trùng Hạ Thảo Tươi được nuôi cấy hữu cơ, hàm lượng...

  X

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (chai...

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (chai thủy tinh 500ml - cao cấp)

  RƯỢU CAO CẤP ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ:   * Rượu nếp trắng nền:  được tách lọc Aldehyte, Methanol, Các tạp chất ( là những chất độc gây hại cơ thể, nhức đầu hoặc ngộ độc) đảm bảo các chỉ số an toàn theo quy định của Bộ y tế và theo tiêu chuẩn Quốc tế. * Chủng nấm Đông Trùng Hạ Thảo Tươi được nuôi cấy hữu...