Giới thiệu

Hoạt tính kháng oxy hóa và gây độc tế bào ung thư thử nghiệm trên invitro