Sản phẩm

 • Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (chai nhôm 1.000 ml/Cặp)

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (chai nhôm 1.000 ml/Cặp)

  Sản phẩm truyền thống với chất lượng không thay đổi về thành phần từ năm 2001 đến nay.
  Liên hệ
 • Rượu Hoàn Ngọc - Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu <br>250ml

  Rượu Hoàn Ngọc - Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu
  250ml

  Sản phẩm truyền thống với chất lượng không thay đổi về thành phần từ năm 2001 đến nay.
  300,000đ
 • Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (chai 500ml - Độc Quyền Grand Hotel)

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (chai 500ml - Độc Quyền Grand Hotel)

  Sản phẩm truyền thống với chất lượng không thay đổi về thành phần từ năm 2001 đến nay.
  Liên hệ
 • Rượu Hoàn Ngọc - Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu Thượng Hạng Grand Hotel

  Rượu Hoàn Ngọc - Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu Thượng Hạng Grand Hotel

  Sản phẩm truyền thống với chất lượng không thay đổi về thành phần từ năm 2001 đến nay.
  Liên hệ
 • Rượu Hoàn Ngọc - Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu Thượng Hạng Chai Sứ 850ml

  Rượu Hoàn Ngọc - Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu Thượng Hạng Chai Sứ 850ml

  Sản phẩm truyền thống với chất lượng không thay đổi về thành phần từ năm 2001 đến nay.
  2,500,000đ
 • Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu ( 500ml - Nhãn hiệu Rex Hotel - 5 sao)

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu ( 500ml - Nhãn hiệu Rex Hotel - 5 sao)

  Sản phẩm truyền thống với chất lượng không thay đổi về thành phần từ năm 2001 đến nay.
  Liên hệ
 • Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (500ml - Nhãn hiệu Đệ Nhất Hotel )

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (500ml - Nhãn hiệu Đệ Nhất Hotel )

  Sản phẩm truyền thống với chất lượng không thay đổi về thành phần từ năm 2001 đến nay.
  Liên hệ
 • Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (250ml Nhãn Hiệu Đệ Nhất Hotel)

  Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (250ml Nhãn Hiệu Đệ Nhất Hotel)

  Sản phẩm truyền thống với chất lượng không thay đổi về thành phần từ năm 2001 đến nay.
  Liên hệ
 • Rượu Hoàn Ngọc - Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (250ml Nhãn hiệu Rex Hotel)

  Rượu Hoàn Ngọc - Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (250ml Nhãn hiệu Rex Hotel)

  Sản phẩm truyền thống với chất lượng không thay đổi về thành phần từ năm 2001 đến nay.
  300,000đ
 • Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu <br> (hũ thủy tinh)

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu
  (hũ thủy tinh)

  Sản phẩm truyền thống với chất lượng không thay đổi về thành phần từ năm 2001 đến nay.
  Liên hệ
 • Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu Cao Cấp 500ml

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu Cao Cấp 500ml

  Sản phẩm truyền thống với chất lượng không thay đổi về thành phần từ năm 2001 đến nay.
  1,500,000đ
 • X

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (chai...

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (chai nhôm 1.000 ml/Cặp)

  ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ: * Rượu nếp trắng nền:  được tách lọc Aldehyte, Methanol, Các tạp chất ( là những chất độc gây hại cơ thể, nhức đầu hoặc ngộ độc) đảm bảo các chỉ số an toàn theo quy định của Bộ y tế và theo tiêu chuẩn Quốc tế. * Chủng nấm Đông Trùng Hạ Thảo Tươi được nuôi cấy hữu cơ, hàm lượng hoạt...

  X

  Rượu Hoàn Ngọc - Đông Trùng Hạ Thảo An...

  Rượu Hoàn Ngọc - Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu 250ml

    * Rượu nếp trắng nền:  được tách lọc Aldehyte, Methanol, Các tạp chất ( là những chất độc gây hại cơ thể, nhức đầu hoặc ngộ độc) đảm bảo các chỉ số an toàn theo quy định của Bộ y tế và theo tiêu chuẩn Quốc tế. * Chủng nấm Đông Trùng Hạ Thảo Tươi được nuôi cấy hữu cơ, hàm lượng hoạt chất nâng...

  X

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (chai...

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (chai 500ml - Độc Quyền Grand Hotel)

  RƯỢU CAO CẤP ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ:   * Rượu nếp trắng nền:  được tách lọc Aldehyte, Methanol, Các tạp chất ( là những chất độc gây hại cơ thể, nhức đầu hoặc ngộ độc) đảm bảo các chỉ số an toàn theo quy định của Bộ y tế và theo tiêu chuẩn Quốc tế. * Chủng nấm Đông Trùng Hạ Thảo Tươi được nuôi cấy hữu...

  X

  Rượu Hoàn Ngọc - Đông Trùng Hạ Thảo An...

  Rượu Hoàn Ngọc - Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu Thượng Hạng Grand Hotel

      * Rượu nếp trắng nền:  được tách lọc Aldehyte, Methanol, Các tạp chất ( là những chất độc gây hại cơ thể, nhức đầu hoặc ngộ độc) đảm bảo các chỉ số an toàn theo quy định của Bộ y tế và theo tiêu chuẩn Quốc tế. * Chủng nấm Đông Trùng Hạ Thảo Tươi được nuôi cấy hữu cơ, hàm lượng hoạt chất nâng...

  X

  Rượu Hoàn Ngọc - Đông Trùng Hạ Thảo An...

  Rượu Hoàn Ngọc - Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu Thượng Hạng Chai Sứ 850ml

      * Rượu nếp trắng nền:  được tách lọc Aldehyte, Methanol, Các tạp chất ( là những chất độc gây hại cơ thể, nhức đầu hoặc ngộ độc) đảm bảo các chỉ số an toàn theo quy định của Bộ y tế và theo tiêu chuẩn Quốc tế. * Chủng nấm Đông Trùng Hạ Thảo Tươi được nuôi cấy hữu cơ, hàm lượng hoạt chất nâng...

  X

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu ( 500ml...

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu ( 500ml - Nhãn hiệu Rex Hotel - 5 sao)

  RƯỢU CAO CẤP ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ:   * Rượu nếp trắng nền:  được tách lọc Aldehyte, Methanol, Các tạp chất ( là những chất độc gây hại cơ thể, nhức đầu hoặc ngộ độc) đảm bảo các chỉ số an toàn theo quy định của Bộ y tế và theo tiêu chuẩn Quốc tế. * Chủng nấm Đông Trùng Hạ Thảo Tươi được nuôi cấy hữu...

  X

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (500ml...

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (500ml - Nhãn hiệu Đệ Nhất Hotel )

  RƯỢU CAO CẤP ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ:   * Rượu nếp trắng nền:  được tách lọc Aldehyte, Methanol, Các tạp chất ( là những chất độc gây hại cơ thể, nhức đầu hoặc ngộ độc) đảm bảo các chỉ số an toàn theo quy định của Bộ y tế và theo tiêu chuẩn Quốc tế. * Chủng nấm Đông Trùng Hạ Thảo Tươi được nuôi cấy hữu...

  X

   Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (250ml Nhãn...

  Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (250ml Nhãn Hiệu Đệ Nhất Hotel)

  * Rượu nếp trắng nền:  được tách lọc Aldehyte, Methanol, Các tạp chất ( là những chất độc gây hại cơ thể, nhức đầu hoặc ngộ độc) đảm bảo các chỉ số an toàn theo quy định của Bộ y tế và theo tiêu chuẩn Quốc tế. * Chủng nấm Đông Trùng Hạ Thảo Tươi được nuôi cấy hữu cơ, hàm lượng hoạt chất nâng cao Hàm...

  X

  Rượu Hoàn Ngọc - Đông Trùng Hạ Thảo An...

  Rượu Hoàn Ngọc - Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (250ml Nhãn hiệu Rex Hotel)

    * Rượu nếp trắng nền:  được tách lọc Aldehyte, Methanol, Các tạp chất ( là những chất độc gây hại cơ thể, nhức đầu hoặc ngộ độc) đảm bảo các chỉ số an toàn theo quy định của Bộ y tế và theo tiêu chuẩn Quốc tế. * Chủng nấm Đông Trùng Hạ Thảo Tươi được nuôi cấy hữu cơ, hàm lượng hoạt chất nâng...

  X

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu  (hũ...

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu (hũ thủy tinh)

  ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ:   * Rượu nếp trắng nền:  được tách lọc Aldehyte, Methanol, Các tạp chất ( là những chất độc gây hại cơ thể, nhức đầu hoặc ngộ độc) đảm bảo các chỉ số an toàn theo quy định của Bộ y tế và theo tiêu chuẩn Quốc tế. * Chủng nấm Đông Trùng Hạ Thảo Tươi được nuôi cấy hữu cơ, hàm lượng...

  X

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu Cao...

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu Cao Cấp 500ml

  RƯỢU CAO CẤP ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ:   * Rượu nếp trắng nền:  được tách lọc Aldehyte, Methanol, Các tạp chất ( là những chất độc gây hại cơ thể, nhức đầu hoặc ngộ độc) đảm bảo các chỉ số an toàn theo quy định của Bộ y tế và theo tiêu chuẩn Quốc tế. * Chủng nấm Đông Trùng Hạ Thảo Tươi được nuôi cấy hữu...